Opdrachten

Grondverzet is een behoorlijk breed begrip. Bij deze zal ik aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien aan wat voor projecten ik heb meegewerkt. Een aantal vonden nog plaats toen ik bij een werkgever in dienst was.

Herstraten van een woonwijk in Almere-Haven

Voor deze klus heb ik als onderdeel van een team de complete bestrating verwijderd, de grond opgehoogd en alles opnieuw bestraat. Met behulp van een laser is de nieuwe hoogte uitgezet en is het grondwerk daarop aangepast.

Opdrachten grondverzet boomverzorger Bas van Middelaar boomverzorging en grondverzet

Vervangen hoofdriool Almere-Haven

Op een kleine 5 meter diepte moest de hoofdriolering vervangen worden. De uitdaging zat hem erin dat aan deze straat, een openbare weg, diverse groenperken en zelfs een winkelcentrum zat.

Vervangen van gasschema’s Gasunie

Verspreid over een aantal maanden heb ik met een mobiele kraan diverse gasschema’s en -leidingen opgegraven en vernieuwd. Het is periodiek onderhoud. Er waren natuurlijk verhoogde veiligheidsvoorschriften waar ik aan moest voldoen.

(Her)inrichting en bestrating schoolpleinen

Bij diverse basisscholen op diverse plekken in het land heb ik meegewerkt aan de vernieuwing van schoolpleinen. Niet alleen de bestrating, maar ook de speeltoestellen, een zandbak, beplanting en overige zaken kwamen aan bod. Ook het ‘los’ plaatsen van speeltoestellen heb ik regelmatig gedaan. Van niks naar eindproduct!

Waterleiding aanleggen gasstation Gasunie

Gedurende ongeveer een half jaar heb ik bijgedragen aan het aanleggen van een complete waterleiding op een groot terrein van de Gasunie. De totale lengte lag rond de 3 kilometer. Na aanleg was er weer een goede toevoer van water voor diverse doeleinden. Ook hier waren hoge veiligheidseisen gesteld aan mens en machine.

Bouwrijp maken bouwterrein

Op diverse lokaties heb ik met onder andere een mobiele kraan kavels compleet bouwrijp gemaakt. Dit is onder andere met aanleg riolering en NUTS-voorzieningen.

Bodemonderzoek

Op meerdere plekken in het land heb ik door het graven van proefsleuven geholpen bij het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het ging voornamelijk om het controleren op de aanwezigheid van asbest, maar ook andere vervuilende stoffen.

Afwerking nieuwbouwwoningen

Denk hierbij niet aan het installeren van de stopcontacten of een deurbel, maar het afwerken van de tuinen en bestratingen van bepaalde straten en wijken. Aanleggen van beplanting hoort hier ook bij.